Eric Pouw

We hebben een periode achter de rug met heel veel faillissementen. Daar zaten ook faillissementen tussen die zeker niet nodig waren geweest. Crediteuren hebben zich veel te veel laten leiden door nerveuze kredietverzekeraars en onbenullige incasso advocaten hebben daar nog een schepje bovenop gedaan door de “faillissementsaanvraag” te verheffen tot het ultieme breekijzer om schulden betaald te krijgen Aldus Eric Pouw, adviseur bij het gespecialiseerde insolventie- en juristenkantoor QiViQ Juristen uit Almere. QiViQ Juristen B.V. staat MKB ondernemers bij die in financieel zwaar weer verkeren.

In de crisisjaren tussen 2009 en 2016 gingen er per dag gemiddeld 25 bedrijven failliet in Nederland. Daar zitten bekende bedrijven bij zoals Free Record Shop, V&D, OAD Reizen, Schoenenreus, ESTRO kinderdagverblijven, Imtech, Ruwaard van Putten Ziekenhuis, Halfords, Miss Etam, Modehuis Witteveen en The Phone House. In het laatste kwartaal van 2017 en nu begin 2018 gaan er nog circa 12 bedrijven per dag failliet. Niet meegerekend zijn de eenmanszaken en prive personen. De laatste jaren is het woord “doorstart” bijzonder populair geworden. Je kon de krant niet openslaan of een curator had het goede nieuws van een doorstart te melden. Een geruststellende mededeling weliswaar, maar wel een met een vervelende bijsmaak: zonder schulden en verlost van de ellende uit het verleden gaat de ondernemer weer vrolijk verder alsof er niets gebeurd is. Is dat allemaal wel eerlijk en misschien wel moreel verwerpelijk? Werknemers, banken, belastingdienst en crediteuren/schuldeisers hebben bij een faillissement immers het nakijken.

Eric Pouw heeft een duidelijke mening over de juridische mogelijkheden van een doorstart. Een moreel oordeel geeft hij niet. Op wat de één moreel verwerpelijk vindt, bedrijft de ander politiek. In die discussie ga ik mij niet mengen, dat is aan de wetgever, de publieke opinie, de rechter commissaris en de curator. Een doorstart is in ieder geval een oplossing voor een bedrijf welke in ernstige financiële probleem verkeerd en voldoet daarmee ook aan alle wettelijke eisen. Wellicht kan het in de toekomst anders worden georganiseerd. Eerder heb ik als eens geopperd om de belastingdienst een faillissement te laten afwikkelen. Bij een advocaat die tot curator wordt benoemd blijft er immers altijd een zweem van belangenverstrengeling aanwezig aldus Pouw. Bovendien zou de overheid meer moeten inzetten op het voorkomen van een faillissement. Stel tijdelijk een (overheids)bewindvoerder aan. Laat die persoon het bedrijf doorlichten zodat de schade voor schuldeisers in de toekomst kan worden beperk. Controleer of jaarrekeningen op tijd zijn gedeponeerd en leg sancties op indien dat niet correct en op tijd gebeurt. Laat ook een eenmanszaak en VOF deponeren.

Harde schuldensanering
Een doorstart is feitelijk niets anders dan een harde schuldsanering inclusief een reorganisatie van de bedrijfsactiviteiten stelt Pouw. De ondernemers zijn sterk geneigd te wachten op betere tijden. Steken eigenlijk hun kop in het zand. Ontkennen voor zichzelf de problemen. Schamen zich ook. Maar ondertussen worden de problemen niet aangepakt. En die problemen zijn niet alleen terug te voeren op een verlaging van de omzet of marges die onder druk staan, maar zijn vooral ook een gebrek aan visie van die ondernemer. Juist het gebrek aan visie brengt de continuïteit van het bedrijf in gevaar. De economie is volop in beweging.

Als je vandaag als ondernemer iets uitvindt wordt je morgen alweer links en rechts ingehaald door de concurrentie. De retail ondervindt met hun kostbare winkels enorme concurrentie van online verkopers. De faillissementen van de laatste jaren zijn vooral een koude sanering geweest van de oude economie. Los, van alle economische onheil, moeten de ondernemers wel hun verantwoordelijkheid nemen en op tijd ingrijpen. En als de ondernemer niet zelf ingrijpt dan doen de schuldeisers dat wel. Als het geduld van de schuldeisers op de proeft wordt gesteld dan is het einde nabij. Blijf dus altijd met iedereen in gesprek is het advies van Pouw. Wanneer een bankroet onvermijdelijk is dan is komen de ondernemers meestal wel in beweging. Vanuit de bank of via de accountant komen ze dan bij het kantoor van Pouw terecht.

Oorzaken van een faillissement
Over de oude economie en een gebrek aan visie hebben we het al gehad. Nog een belangrijke oorzaak van een faillissement is een zwakke (of soms helemaal geen!) administratie. Vaak blijkt de administratie niet op orde. Pouw loopt regelmatig tegen het probleem aan dat de ondernemer de jaarrekening van 2016 nog niet klaar heeft terwijl we vandaag al weer in jaar 2018 leven. Wat uiteindelijk het probleem ook is, het moet wel worden opgelost. En dat kan doormiddel van een doorstart. Eigenlijk is een doorstart een veel te lang uitgestelde reorganisatie. Bij een doorstart wordt het bedrijf feitelijk alsnog geherstructureerd. Maar dan onder grote druk, in tijdnood en met de hete adem van de curator in de nek. Niet het beste gesternte om zaken weer op de rit te krijgen.

“Een faillissement is als een begrafenis. Met een doorstart wek je het bedrijf weer tot leven. Maar het gaat niet vanzelf. Het lukt alleen als men bereid is diep te gaan. Het roer moet helemaal om, anders is het bij voorbaat een verloren zaak,” zegt Eric Pouw.

Begrip voor harde maatregelen
Pouw en zijn kantoorgenoten hebben zich gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers die met hun bedrijf in financieel zwaar weer verkeren. Pouw is de spil tussen de bank, schuldeisers, belastingdienst, curator en ondernemer. “Vaak worden wij te laat gebeld, als een faillissement onafwendbaar is. Aan de ene kant zonde, er had bij eerder ingrijpen veel schade voorkomen kunnen worden. Maar anderzijds: ik hoef dan niet meer uit te leggen dat er fundamenteel iets moet veranderen. Er is begrip voor harde maatregelen.”

Bij een doorstart gaat het bedrijf alleen verder met dat deel van de activiteiten waarmee geld verdient kan worden. De gezonde bedrijfsonderdelen moet de doorstarter kopen uit de failliete boedel en afrekenen met de curator. Dat noemen we “goodwill” en daarin is mede begrepen de naam en logo van het bedrijf, de website, de onderhanden werk portefeuille, het klantenbestand, de telefoonnummers, etc. etc. Daarnaast moet de doorstarter kopen de inventaris, machines, voorraden, auto’s etc. De curator bepaald wat er gebeurt tijdens een faillissement.

Het idee dat alles weg gaat voor een appel en een ei is onjuist. Curatoren weten donders goed wat iets waard is en onderhandelen dat keihard uit. Door de verkoop van goodwill en activa komt er geld in de boedel voor de gezamenlijke schuldeisers. Uit die opbrengsten moet ook het salaris van de curator worden betaald. Niemand is gebaat bij een faillissement. Vergeet niet het grote leed bij werknemers en hun gezinnen. Een doorstart is een solide oplossing voor een groot probleem, maar het blijft voor alle betrokken partijen super vervelend.

Minder schade
Is dat allemaal wel eerlijk? De schuldeisers hebben het nakijken. Pouw: “Ja, een doorstart levert uiteindelijk minder schade op”. Over het algemeen worden de werknemers meegenomen naar de nieuwe BV en met oude schuldeisers wordt weer zaken gedaan. Bij een doorstart beperk je het aantal slachtoffers. Maar de ondernemer had veel eerder moeten ingrijpen, dat is evident.

Het aantal faillissementen is in het jaar 2017 sterk afgenomen. Volgens Pouw zal dat ook in 2018 het geval zijn. Pouw heeft nog steeds werk genoeg, faillissementen zijn immers van alle tijden.