WHOA

Door gebruik te maken van de WHOA kunt u een faillissement voorkomen. Dat kan voor een BV, maar ook voor een eenmanszaak en VOF. Het doel is dat u uiteindelijk na herstructurering van de schulden weer financieel gezond weer verder kunt. De WHAO is ook vooral bedoeld om de overlevingskansen van een bedrijf af te wikkelen zonder faillissement en dus zonder curator. En dat kan allemaal zolang het bedrijf toekomstperspectief heeft en zolang er maar uitzicht is op herstel.

Wat zijn uw mogelijkheden met de WHOA

Het werkt als volgt: u kan als bestuurder van uw onderneming zelf het initiatief nemen om tot een akkoord te komen met schuldeisers. Er moet allereerst een voorstel worden gemaakt van de financiële herstructurering. Relevant is dat er een vergelijking wordt gemaakt tussen de opbrengsten van alle bezittingen van het bedrijf na een eventueel faillissement. Daarna moeten de schuldeisers in klassen worden ingedeeld op basis van de volgorde van uitkering bij een werkelijk faillissement. Als vervolgens één klasse  akkoord is dan kan het plan worden ingediend bij de rechtbank. De rechter kan partijen die niet akkoord gaan, toch aan het akkoord binden. Dat is in dat geval dus een dwangakkoord.

De voorwaarden voor de WHOA

U moet aannemelijk maken dat uw bedrijf in een toestand verkeerd waarin het betalen van schulden nagenoeg onmogelijk is. Dat is niet zo moeilijk aantoonbaar. Daarnaast moet uw bedrijf aannemelijk kunnen maken dat er na de herstructurering een realistisch toekomstperspectief is. Zonder schulden lijkt dat ook niet zo moeilijk aantoonbaar. Dit hele proces kan vooralsnog zonder inmenging van de rechtbank. U kunt dat doen in overleg met de schuldeisers en indien deze tegenstribbelen kunt u eenvoudig een gang maken naar de rechtbank waarmee de kans van slagen op een akkoord alleen maar toeneemt.

Openbare en besloten WHOA

De WHOA kent een openbare variant, waarbij het feit dat een schuldenaar gebruik wenst te maken van de WHOA wordt vermeld in het Centraal Insolventieregister, en een besloten variant, waarbij in beginsel slechts de bij het akkoord betrokken partijen in kennis worden gesteld van de (voorgenomen) toepassing van de WHOA.

Wat doet een herstructureringsadviseur

De herstructureringsadviseur biedt het akkoord aan bij de rechtbank. De rechtbank kan echter ook nog een deskundige benoemen om de belangen van alle partijen te dienen. Het is vooral bedoeld om transparant te werken. Zowel naar de schuldeisers als naar de schuldenaar. De schuldenaar is het bedrijf wat verlost wil worden van de schuldenlast waaronder het dreigt te bezwijken.

Verschil tussen een liquidatie akkoord en een reorganisatie akkoord

De WHOA maakt het mogelijk om de schulden te herstructureren of de onderneming uiteindelijk te liquideren door met schuldeisers een onderhands akkoord te sluiten.
Bij een liquidatie akkoord zullen na uitvoering van het akkoord de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd terwijl bij een reorganisatie akkoord de bedrijfsactiviteiten zullen worden voortgezet als een zogenaamde doorstart. Bij een reorganisatie akkoord is het altijd de bedoeling om het bedrijf voort te zetten.

Wie kan een akkoord aanbieden?

De schuldenaar of zijn herstructureringsadviseur zijn bevoegd een akkoord aan te bieden. Is er op verzoek van de rechtbank een deskundige aangesteld, dan is deze daartoe exclusief bevoegd. De schuldenaar kan een voorgenomen akkoord in dat geval wel aan de deskundige voorleggen met het verzoek dit aan de schuldeisers en aandeelhouders aan te bieden. Het is vooral de bedoeling om zoveel als mogelijk weg te blijven bij de rechtbank. Een onderhands akkoord heeft te allen tijde de voorkeur.

Afkoelingsperiode

De schuldenaar of deskundige kan een afkoelingsperiode verzoeken voor een periode van maximaal 4 maanden (die nog verlengd kan worden tot een gezamenlijk maximum van 8 maanden). Tijdens de afkoelingsperiode kunnen schuldeisers zonder een machtiging van de rechtbank zich niet verhalen op goederen die tot het vermogen van de onderneming behoren. Bovendien kunnen de schuldeisers in die periode niet het faillissement laten uitspreken wat vaak door incassoadvocaten als oneigenlijk incassomiddel wordt ingezet.

Opzeggen, beëindigen en aanpassen van huur-, leasing- of andere overeenkomsten

Binnen de WHOA is het mogelijk om overeenkomsten op te zeggen, te beëindigen of aan te laten passen. Dat doet u in overleg met de schuldeisers. Als de huur van het pand veel te duur is voor gebruik na de herstructurering is het beter om op te zeggen. Dat kan met onmiddellijke ingang. Indien u van (te dure of overtallige) leaseauto’s af wilt kunt u deze inleveren en het contract beëindigen. U kunt met betrokken partijen ook andere voorwaarden of tarieven overeenkomen.

Wilt u nog meer weten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de WHOA raadpleeg dan de website www.whoa.tips Bij WHOA TIPS vind u alle informatie en een overzicht van gespecialiseerde WHOA herstructureringsadviseurs.

Binnen de WHOA zijn er legio mogelijkheden. Laat u informeren door een deskundige herstructureringsadviseur.

Plan daarom vandaag nog een adviesgesprek.

JA, ik wil een adviesgesprek!

  Rechtsvorm*

  Aantal medewerkers*

  Zijn er jaarrekeningen beschikbaar?*
  Ja, 2020Ja, 2021Nee, 2021Nee, 2020Ja, 2021Nee, 2021Ja, 2022Nee, 2022

  Tijdens het adviesgesprek (van circa 1,5 tot 2 uur) zullen wij al uw vragen beantwoorden, oplossingen aandragen en een degelijk advies geven. Aan het adviesgesprek zijn kosten verbonden en die zijn € 375,00 (excl. BTW). Iedereen wil snel geholpen worden, u toch ook? Plan een adviesgesprek.

  JA, ik wil een adviesgesprek!

   Rechtsvorm*

   Aantal medewerkers*

   Zijn er jaarrekeningen beschikbaar?*
   Ja, 2020Ja, 2021Nee, 2021Nee, 2020Ja, 2021Nee, 2021Ja, 2022Nee, 2022

   Tijdens het adviesgesprek (van circa 1,5 tot 2 uur) zullen wij al uw vragen beantwoorden, oplossingen aandragen en een degelijk advies geven. Aan het adviesgesprek zijn kosten verbonden en die zijn € 375,00 (excl. BTW). Iedereen wil snel geholpen worden, u toch ook? Plan een adviesgesprek.

   WHOA

   Door gebruik te maken van de WHOA kunt u een faillissement voorkomen. Dat kan voor een BV, maar ook voor een eenmanszaak en VOF. Het doel is dat u uiteindelijk na herstructurering van de schulden weer financieel gezond weer verder kunt. De WHAO is ook vooral bedoeld om de overlevingskansen van een bedrijf af te wikkelen zonder faillissement en dus zonder curator. En dat kan allemaal zolang het bedrijf toekomstperspectief heeft en zolang er maar uitzicht is op herstel.

   Wat zijn uw mogelijkheden met de WHOA

   Het werkt als volgt: u kan als bestuurder van uw onderneming zelf het initiatief nemen om tot een akkoord te komen met schuldeisers. Er moet allereerst een voorstel worden gemaakt van de financiële herstructurering. Relevant is dat er een vergelijking wordt gemaakt tussen de opbrengsten van alle bezittingen van het bedrijf na een eventueel faillissement. Daarna moeten de schuldeisers in klassen worden ingedeeld op basis van de volgorde van uitkering bij een werkelijk faillissement. Als vervolgens één klasse  akkoord is dan kan het plan worden ingediend bij de rechtbank. De rechter kan partijen die niet akkoord gaan, toch aan het akkoord binden. Dat is in dat geval dus een dwangakkoord.

   De voorwaarden voor de WHOA

   U moet aannemelijk maken dat uw bedrijf in een toestand verkeerd waarin het betalen van schulden nagenoeg onmogelijk is. Dat is niet zo moeilijk aantoonbaar. Daarnaast moet uw bedrijf aannemelijk kunnen maken dat er na de herstructurering een realistisch toekomstperspectief is. Zonder schulden lijkt dat ook niet zo moeilijk aantoonbaar. Dit hele proces kan vooralsnog zonder inmenging van de rechtbank. U kunt dat doen in overleg met de schuldeisers en indien deze tegenstribbelen kunt u eenvoudig een gang maken naar de rechtbank waarmee de kans van slagen op een akkoord alleen maar toeneemt.

   Openbare en besloten WHOA

   De WHOA kent een openbare variant, waarbij het feit dat een schuldenaar gebruik wenst te maken van de WHOA wordt vermeld in het Centraal Insolventieregister, en een besloten variant, waarbij in beginsel slechts de bij het akkoord betrokken partijen in kennis worden gesteld van de (voorgenomen) toepassing van de WHOA.

   Wat doet een herstructureringsadviseur

   De herstructureringsadviseur biedt het akkoord aan bij de rechtbank. De rechtbank kan echter ook nog een deskundige benoemen om de belangen van alle partijen te dienen. Het is vooral bedoeld om transparant te werken. Zowel naar de schuldeisers als naar de schuldenaar. De schuldenaar is het bedrijf wat verlost wil worden van de schuldenlast waaronder het dreigt te bezwijken.

   Verschil tussen een liquidatie akkoord en een reorganisatie akkoord

   De WHOA maakt het mogelijk om de schulden te herstructureren of de onderneming uiteindelijk te liquideren door met schuldeisers een onderhands akkoord te sluiten.
   Bij een liquidatie akkoord zullen na uitvoering van het akkoord de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd terwijl bij een reorganisatie akkoord de bedrijfsactiviteiten zullen worden voortgezet als een zogenaamde doorstart. Bij een reorganisatie akkoord is het altijd de bedoeling om het bedrijf voort te zetten.

   Wie kan een akkoord aanbieden?

   De schuldenaar of zijn herstructureringsadviseur zijn bevoegd een akkoord aan te bieden. Is er op verzoek van de rechtbank een deskundige aangesteld, dan is deze daartoe exclusief bevoegd. De schuldenaar kan een voorgenomen akkoord in dat geval wel aan de deskundige voorleggen met het verzoek dit aan de schuldeisers en aandeelhouders aan te bieden. Het is vooral de bedoeling om zoveel als mogelijk weg te blijven bij de rechtbank. Een onderhands akkoord heeft te allen tijde de voorkeur.

   Afkoelingsperiode

   De schuldenaar of deskundige kan een afkoelingsperiode verzoeken voor een periode van maximaal 4 maanden (die nog verlengd kan worden tot een gezamenlijk maximum van 8 maanden). Tijdens de afkoelingsperiode kunnen schuldeisers zonder een machtiging van de rechtbank zich niet verhalen op goederen die tot het vermogen van de onderneming behoren. Bovendien kunnen de schuldeisers in die periode niet het faillissement laten uitspreken wat vaak door incassoadvocaten als oneigenlijk incassomiddel wordt ingezet.

   Opzeggen, beëindigen en aanpassen van huur-, leasing- of andere overeenkomsten

   Binnen de WHOA is het mogelijk om overeenkomsten op te zeggen, te beëindigen of aan te laten passen. Dat doet u in overleg met de schuldeisers. Als de huur van het pand veel te duur is voor gebruik na de herstructurering is het beter om op te zeggen. Dat kan met onmiddellijke ingang. Indien u van (te dure of overtallige) leaseauto’s af wilt kunt u deze inleveren en het contract beëindigen. U kunt met betrokken partijen ook andere voorwaarden of tarieven overeenkomen.

   Wilt u nog meer weten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de WHOA raadpleeg dan de website www.whoa.tips Bij WHOA TIPS vind u alle informatie en een overzicht van gespecialiseerde WHOA herstructureringsadviseurs.

   Binnen de WHOA zijn er legio mogelijkheden. Laat u informeren door een deskundige herstructureringsadviseur.

   Plan daarom vandaag nog een adviesgesprek.