Crediteuren afkopen

Het kan zijn dat uw bedrijf –tijdelijk- in financiële problemen verkeert. Vaak gaat het dan om een liquiditeitsprobleem, waarbij er wel degelijk toekomst perspectief is voor het bedrijf in de bestaande vorm. De continuïteit is nog niet echt in gevaar en de kans op een faillissement is beperkt aanwezig. Om de liquiditeitspositie en de balanspositie te verbeteren is een crediteurensanering een mogelijke oplossing. Daarmee kan de weg naar herstel worden ingezet.

Bij het afkopen/saneren van schulden starten we allereerst met het op afstand houden van de schuldeisers/crediteuren. In een brief wordt uitvoerig uitleg gegeven over de huidige financiële situatie van het bedrijf van onze opdrachtgever. Daarmee proberen we tijd te kopen. Meestal vragen we om de vordering te bevriezen voor een periode van 3 tot 6 maanden, zodat wij de kans krijgen een plan van aanpak te maken. Deze periode van 3 tot 6 maanden kan door de opdrachtgever worden gebruikt om financieel orde op zaken te stellen.

Crediteuren zijn vaak niet onwelwillend om mee te werken aan het saneren van een schuld. Ook schuldeisers hebben er belang bij dat uw bedrijf kan voortbestaan. Als er een klant wegvalt is dat nooit leuk. Er moet echter wel rekening worden gehouden met kritische vragen zoals: Wordt aan alle schuldeisers hetzelfde afkoopvoorstel gedaan; blijft de klant/schuldenaar in de toekomst kopen en hoe worden die facturen dan betaald; als wij niet akkoord gaan volgt er dan een faillissement; wanneer kunnen we de afkoopsom ontvangen; is het een afkoopsom tegen finale kwijting; kan het afkooppercentage worden verhoogd; kunnen wij onze goederen terug nemen; kan de klant/schuldenaar ons geen spullen geven ter verrekening van de schuld etc. etc.

Het afkopen van schulden is een vak apart. Crediteuren accepteren niet zonder slag of stoot een voorstel. Het dient onderbouwd te worden en op een juiste manier te worden gepresenteerd. Het vraagt om heel veel ervaring, takt en geduld om een dergelijk saneringsplan ook daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen, nog los van het feit dat de totale afkoopsom ook direct beschikbaar moet zijn. Dat laatste is niet altijd het grootste probleem, zelfs de bestaande bankier is vaak bereidt om die afkoopsom tegen finale kwijting te financieren. De bank is er immers ook niet bij gebaat dat uw bedrijf failliet gaat.

JA, ik wil een crediteurensanering!

  Schuld aan crediteuren (excl. bank)*

  Zijn de schuldeisers al lastig?*

  Heeft de belastingdienst beslag gelegd?*

  JA, ik wil een crediteurensanering!

   Schuld aan crediteuren (excl. bank)*

   Zijn de schuldeisers al lastig?*

   Heeft de belastingdienst beslag gelegd?*

   Crediteuren afkopen

   Het kan zijn dat uw bedrijf –tijdelijk- in financiële problemen verkeert. Vaak gaat het dan om een liquiditeitsprobleem, waarbij er wel degelijk toekomst perspectief is voor het bedrijf in de bestaande vorm. De continuïteit is nog niet echt in gevaar en de kans op een faillissement is beperkt aanwezig. Om de liquiditeitspositie en de balanspositie te verbeteren is een crediteurensanering een mogelijke oplossing. Daarmee kan de weg naar herstel worden ingezet.

   Bij het afkopen/saneren van schulden starten we allereerst met het op afstand houden van de schuldeisers/crediteuren. In een brief wordt uitvoerig uitleg gegeven over de huidige financiële situatie van het bedrijf van onze opdrachtgever. Daarmee proberen we tijd te kopen. Meestal vragen we om de vordering te bevriezen voor een periode van 3 tot 6 maanden, zodat wij de kans krijgen een plan van aanpak te maken. Deze periode van 3 tot 6 maanden kan door de opdrachtgever worden gebruikt om financieel orde op zaken te stellen.

   Crediteuren zijn vaak niet onwelwillend om mee te werken aan het saneren van een schuld. Ook schuldeisers hebben er belang bij dat uw bedrijf kan voortbestaan. Als er een klant wegvalt is dat nooit leuk. Er moet echter wel rekening worden gehouden met kritische vragen zoals: Wordt aan alle schuldeisers hetzelfde afkoopvoorstel gedaan; blijft de klant/schuldenaar in de toekomst kopen en hoe worden die facturen dan betaald; als wij niet akkoord gaan volgt er dan een faillissement; wanneer kunnen we de afkoopsom ontvangen; is het een afkoopsom tegen finale kwijting; kan het afkooppercentage worden verhoogd; kunnen wij onze goederen terug nemen; kan de klant/schuldenaar ons geen spullen geven ter verrekening van de schuld etc. etc.

   Het afkopen van schulden is een vak apart. Crediteuren accepteren niet zonder slag of stoot een voorstel. Het dient onderbouwd te worden en op een juiste manier te worden gepresenteerd. Het vraagt om heel veel ervaring, takt en geduld om een dergelijk saneringsplan ook daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen, nog los van het feit dat de totale afkoopsom ook direct beschikbaar moet zijn. Dat laatste is niet altijd het grootste probleem, zelfs de bestaande bankier is vaak bereidt om die afkoopsom tegen finale kwijting te financieren. De bank is er immers ook niet bij gebaat dat uw bedrijf failliet gaat.